Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling till Vårdnadshavare med barn på Dalhagens Förskola

Dalhagens Förskola (Göingekyrkan New Life Förskoleverksamhet AB) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Dalhagen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Dalhagen genom att kontakta oss på info@dalhagensforskola.se . Det är frivilligt att anlita Dalhagens Förskola och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Dalhagen behöver vissa personuppgifter om dig och ditt/dina barn för att du ska kunna anlita oss.

Dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att du anlitar Dalhagens Förskola är laglig eftersom den är nödvändig för fullgörandet av uppdraget och för att Dalhagen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta uppdraget med din/dina barns placering hos oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Dalhagen ska kunna säkerställa vårdnadshavers och barns identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Dalhagens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Dalhagen samarbetar med för nödvändig behandling för Dalhagens räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Kommunen genom vilken uppdraget går. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Tyra (appen) genom vilken kommunikation och dokumentation sker. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Dalhagen behandlar dina personuppgifter så länge ditt barn är inskrivet hos oss. Senast ett år efter det att ditt barn slutat raderas dina personuppgifter. Dalhagen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag eller avtal.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@dalhagensforskola.se .

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att placera ditt/dina barn på Dalhagens Förskola bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Samtycke

Dalhagens förskola använder Tyra appen och där kan förekomma bilder på ditt barn i verksamheten. De bilderna kan även andra barn och vårdnadshavare se genom appen. Bilder från Tyra får ej spridas på något sätt.

Vidare lagrar vi de uppgifter av eventuell specialkost som du som vårdnadshavare angivit. Som vårdnadshavare kommer vi att be dig om samtycke för detta.

Policy för personuppgiftshantering

Öppettider

Måndag – Fredag: 06:15 – 18:30
Helgdagar: Stängt

 

Adress:

Röingegatan 88
281 37 Hässleholm

Följ Oss

Skapad av Donertech.com © Litteraturförskolan Dalhagen 2020